Libosan & Libosan

Advocaten

Mr. E.A.E.G.J. Libosan (Gertjan)

Werkzaam op het Haagse kantoor. Is, na een loopbaan bij het Ministerie van Justitie, reeds gedurende vele jaren actief op het gebied van het insolventierecht. Lid van de "Vereniging van Insolventierechtadvocaten" (Insolad). Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surséances van betaling. Daarnaast is hij werkzaam in het zorgrecht (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang).

Mr. C.T.B.J. Libosan-Besjes (Ineke)

Werkzaam op het kantoor in Heumen. Zij is gespecialiseerd in personen- en familierecht (echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap, bemiddeling, alimentatie, ouderlijk gezagsgeschillen, omgangsregelingen, erkenning, ontkenning vaderschap), strafrecht, en jeugdrecht (jeugdstrafrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen, bijzonder curatorschap) , en eveneens in psychiatrisch patientenrecht. Mw. Libosan is gedurende vele jaren als advocaat werkzaam en kan bogen op zeer ruime ervaring waar het betreft haar hiervoor genoemde specialisaties. Mr. Libosan is lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.

Mr E.A.E.G.J. Libosan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als rechtsgebied geregistreerd :

 • Algemene Praktijk.
 • Mr C.T.B.J. Libosan-Besjes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als rechtsgebied geregistreerd de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd :

 • Personen- en Familierecht
 • Strafrecht
 • Psychiatrisch Patiëntenrecht


 • Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Adres 's-Gravenhage

  Scheveningseweg 10
  2517 KT Den Haag
  Plan route  Tel 06 5320 5581
  Email libosanadvocaten@gmail.com

  Adres Heumen

  Sluisweg 3b
  6582 AG Heumen
  Plan route

  Postbus 10
  6580 AA Heumen
  Tel 024-696 2325
  Fax 024-696 2278
  Mobiel 06 2637 8279
  Email libosanadvocaten@gmail.com

  Contact

  U kunt ook het formulier hier invullen om ons te bereiken. De gegevens die u hier invult worden niet opgeslagen maar verzonden naar ons email adres.

     Libosan & Libosan is een kostenmaatschap van zelfstandige advocaten.
  De beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot € 1.000.000,-- per aanspraak en € 2.000.000,-- per verzekeringsjaar.


  Ontwerp & Realisatie website: Datafounders.com
  ×