Libosan & Libosan

Advocaten

Mr. E.A.E.G.J. Libosan (Gertjan)

Werkzaam op het Haagse kantoor. Is, na een loopbaan bij het Ministerie van Justitie, reeds gedurende vele jaren actief op het gebied van het insolventierecht. Lid van de "Vereniging van Insolventierechtadvocaten" (Insolad). Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in (meer complexe) schuldsaneringen. Mr Libosan is daarnaast als advocaat actief op het terrein van het ondernemings-, contracten-, arbeids-, huur- en psychiatrisch patientenrecht.

Mr. C.T.B.J. Libosan-Besjes (Ineke)

Werkzaam op het kantoor in Heumen. Zij is gespecialiseerd in personen- en familierecht (echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap, bemiddeling, alimentatie, ouderlijk gezagsgeschillen, omgangsregelingen, erkenning, ontkenning vaderschap), strafrecht, en jeugdrecht (jeugdstrafrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen, bijzonder curatorschap) , en eveneens in psychiatrisch patientenrecht. Mw. Libosan is gedurende vele jaren als advocaat werkzaam en kan bogen op zeer ruime ervaring waar het betreft haar hiervoor genoemde specialisaties. Mr. Libosan is lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.

Adres 's-Gravenhage

Scheveningseweg 10
2517 KT Den Haag
Plan routeTel 06 5320 5581
Email libosanadvocaten@gmail.com

Adres Heumen

Sluisweg 3b
6582 AG Heumen
Plan route

Postbus 10
6580 AA Heumen
Tel 024-696 2325
Fax 024-696 2278
Mobiel 06 2637 8279
Email libosanadvocaten@gmail.com

Contact

U kunt ook het formulier hier invullen om ons te bereiken. De gegevens die u hier invult worden niet opgeslagen maar verzonden naar ons email adres.

 

Ontwerp & Realisatie website: Datafounders.com
×